Умови проведення Акції

18 грудня 2019

Picture

Умови проведення маркетингової акції-розіграшу «iPhone X від EmDoma»

Термін проведення акції - 01.11.18 по 22.12.2018.

1. Організатор акції  Смачна доставка EmDoma

1.2. Охочим взяти участь в акції, необхідно виконати наступні дії: в період проведення акції-розіграшу зробити замовлення на суму 600 грн і вище одним чеком. Кількість чеків одного учасника не обмежена. Більше чеків  більше шансів виграти. Замовлення можна зробити на сайті emdoma.ua, за телефонами 0931500500 та 0951500500, а також через мобільний додаток Sushi-Studio.

1.3. Територія проведення акції  Україна, місто Чернігів.

1.4. Участь в акції є безкоштовною і добровільною, і не передбачає можливості отримання будь-якого виграшу (призу) в грошовій формі. Акція не є лотереєю, обіцянкою публічної нагороди, азартною грою або іншим заходом, заснованим на ризику.

1.5. Результати акції публікуються на офіційних сторінках служби доставки їжі EmDoma у соцмережах (Instagram, Facebook) протягом доби після проведення акції.

2. Визначення учасників акції

2.1. До участі в акції допускаються особи, які на момент участі в акції досягли повноліття (18 років), і які в період проведення акції виконали всі правила та умови.

2.2. Не визнаються учасниками акції та не мають права брати в ній участь: співробітники служби доставки EmDoma і ресторану Sushi Studio і будь-які інші особи, що беруть участь в підготовці та проведенні акції і їхні близькі родичі.

3. Визначення та опис призів акції

3.1. Учасники акції беруть участь в розіграші iPhone X

3.2. Вручення призу * акції проводиться організаторами в ресторані Sushi Studio

4. Визначення порядку виявлення переможця і вручення призів акції

4.1. 23 грудня о 18.00 ведучий переміщує чеки в лототрон, де вони перемішуються. Керівник служби доставки виймає випадковий чек і оголошує його номера. Оголошується переможець.

Організатор з метою чистоти виявлення переможця веде фото і відеофіксацію всього процесу і розміщує у своїх облікових записах у соцмережах.

4.2. У разі відмови від призу акції з боку переможця акції, який отримав право на такий приз, організатор на свій розсуд визначає спосіб розпорядження призом. При цьому переможцю, який відмовився від призу акції, відповідна грошова компенсація не видається. Організатор має право не обирати нового переможця акції. В цьому випадку акція вважається проведеною.

4.3. Результати визначення переможця акції є остаточними. Організатором гарантується об'єктивність проведення визначення переможців акції.

4.4. Після визначення переможців акції, організатор сповіщає переможців повідомленнями у соцмережах (Instagram, Facebook) по телефону або електронній пошті про присвоєння призу, а також про порядок його отримання. Крім того, відповідна інформація також публікується на Інтернет-сайті організатора.

4.5. Організатор не несе відповідальності за неповідомлення учаснику акції про присудження призу акції у зв'язку з неможливістю доставити учаснику акції відповідне повідомлення. Переможець зобов'язаний самостійно забрати свій приз протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів. Організатором акції приз не доставляється і не пересилається. Переможець забирає свій приз самостійно в ресторані Sushi Studio. Якщо переможець акції не забрав свій приз в зазначений термін, організатор на свій розсуд визначає спосіб розпорядження призом, при цьому переможцю будь-яка грошова компенсація не видається. Організатор має право не обирати нового переможця акції і залишити приз у своїй власності.

4.6. Переможець акції зобов'язуються надати дозвіл на обробку своїх персональних даних організатором в рекламних цілях.

5. Визначення інших умов Акції

5.1. Організатор не несе відповідальність за неможливість учасників акції скористатися передбаченим у розділі 3 цих правил призом акції в зв'язку з відсутністю у переможця необхідних документів або іншими обставинами з підстав, що не залежать від волі організатора.

5.2. Організатор не несе відповідальність за неможливість виконання своїх обов'язків згідно з цими Правилами в разі настання обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили відносяться: пожежі, війни, повені, епізоотії, дії органів державної влади, страйки та хвилювання, а також настання інших наслідків, які неможливо передбачити й запобігти при нормальному перебігу життя.

5.3. Беручи участь в акції, кожен учасник акції тим самим підтверджує факт ознайомлення зі справжніми правилами, свою повну та безумовну згоду з ними, і зобов'язується дотримуватися і виконувати їх. Порушення учасником акції цих правил або відмова від належного виконання цих правил і / або отримання призу вважається відмовою учасника від участі в акції та отримання призу, в цьому випадку така особа не має права на отримання від організатора будь-якої компенсації в грошовій і будь-який інший формі.

5.4. Дані правила є єдиними офіційними правилами проведення акції.

5.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих правил і / або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення про таке тлумаченні та / або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно організатором акції. При цьому таке рішення організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.6. Беручи участь в акції, учасник акції гарантує дотримання прав третіх осіб і погоджується з інформуванням про результати акції різними видами публікацій на розсуд організатора. У разі надання неправдивої інформації учасник несе встановлену чинним законодавством відповідальність.

5.7. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни та / або доповнення в умови акції.


Бажаємо успіхів!


І пам'ятайте: більше чеків  більше шансів!


* Під призом (подарунком) мається на увазі придбання за 0.01 грн


Подивитися всі новини